Brf Hugin 4
Vasastan
Stockholm
1912-
Första sidan | 1910-tal 1920-tal 1930-tal 1940-tal 1950-tal 1960-tal 1970-tal 1980-tal 1990-tal 2000-tal 2010-tal

Korrespondent Herman Hurmevaara (1886-1938)

Bodde i Hugin 4 under 1925

Herman Hurmevaara föddes i Kiuruvesi i Finland den 19 februari 1886. Han bytte efternamn från Pietikäinen 1906. Han var murare och socialdemokratisk distriktsekreterare och parlamentsledamot. Herman gifte sig 1914 med Anna Sigrid Paunula och de fick två döttrar.

Hurmevaaras föräldrar var godsägare Abram Vilhelm Pietikäinen och Saara Kokkonen. Han gick ut folkskolan och arbetade som murare i Uleåborg och Helsingfors. Under åren 1910-1918 var Hurmevaara sekreterare i Helsingfors socialdemokratiska kommunalorganisation tillika socialdemokraternas distriktsekreterare och kassör i Nylands läns valdistrikt. Han var SDP:s (Finlands socialdemokratiska parti) parlamentsledamot år 1917 och representerade det ovannämnda valdistriktet.

Herman var under uppsikt av Finska detektiva centralpolisen, som från år 1919 fungerade som säkerhetspolis i Finland följde möjligast minituöst med de röda flyktingarnas förehavanden inte bara i Sovjet-Ryssland utan också i Sverige. Samtliga under observation varande personer fick ett personkort, på vilka antedencia och andra upplysningar infördes.

Under det finska inbördeskriget verkade Hurmevaara som kommissionär för Nylands länsstyrelse och telefonverket, och som kamrer för Finlands demokratidelegations finansavdelning. Efter kriget flyttade han till Sovjet och därifrån vidare till Sverige år 1919. I Sverige var Hurmevaara sekreterare för Finlands-kommittén och redaktör för tidningen Viesti. År 1921 verkade han som ekonomiansvarig för Finska Röda gardets Svenska bataljons stab, åren 1923-1924 som handelsdelegat för Karelsk-Finska sovjetrepubliken i Sverige, år 1926 som revisor för fabrikör Oscar Larsson och till sist var Hurmevaara arkivarie för tidningen Politiken 1929-1930.

Han utvisades ur Sverige 1930, läs på sidan 2 i Tidevarvet 29 mars 1930 hur det kommenteras. Herman flyttar då med familjen tillbaka till Sovjetunionen.

Hurmevaara verkade 1930-1932 i Moskva som presentatör hos MOPR (Internationella Röda Hjälpen) och år 1933 var han kassör för Kominterns finska avdelning. Han flyttade till Petrozavodsk 1933 med rekommendation av Edvard Gylling och arbetade där först på statistikbyrån och från år 1936 som korrekturläsare för förlaget Kirja.

Efter ryska revolutionen, främst på 1920-talet och i början av 1930-talet, kom många utländska kommunister till Petrozavodsk med omnejd, för att skapa ett nytt socialistiskt samhälle i Karelen. Större delen var finländare, direkt från Finland eller via USA eller Kanada, beroende på Karelens finskspråkighet. 1937 inleddes masshäktningarna i Petrosavodsk och den finsa tidningen Punainen Karjala (den röda Karelen) försvann och det finska språket förbjöds under en tid.

Herman Hurmevaara greps den 23 december 1937 i Sovjetunionen anklagad för spioneri. Han dömdes till döden och avrättades genom arkebusering den 16 i februari 1938 i närheten av Petrozavodsk.

Han fick återupprättelse efter sin död 1956.

Källor
Tidevarvet 29 mars 1930
Finska Wikipedia
Svenska Wikipedia
Statsrådets kanslis publikationsserie 7/2004

 

Webbplatsen är sponsrad av Security Manager © Klas Nilsson 2010